Научно — исследовательская работа кафедры

Илимий иштер.

Кафедрада илимий-методикалык иштер календардык жылга түзүлгөн план боюнча ишке ашырылат.

Кафедранын профессор, окутуучулары семинарларга, Кыргыз Республикасында жана жакынкы чет өлкөлөрдө илимий конференциялардын ишине катышышат. Кафедранын негизги максаты келечекте орто мектептин математика боюнча мугалимдерин даярдоо болгондуктан, бул максатта кыйла илимий-методикалык иштер ишке ашырылды жана ал багытта көп иштер ашырылмакчы.

Кафедра мүчөлөрү Эл аралык өнүктүрүү «Сапаттуу билим» (ЮСАИД) долбоорунда бир нече жыл иштешкен. Изилдөөнүн негизги аткаруучусу профессор К.М. Төрөгельдиева. Мында «Математиканы окутуунун теориясы жана методикасы» окуу дисциплинасынын программасы, стандарттары, жумушчу программасы, окуу планы, сабактын иштелмелери иштелип чыккан..

Математика жана аны окутуунун технологиясы   кафедрасынын  педагогикалык адистиктерди даярдоонун максаты:

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты ар кандай деңгээлде жогорку билим берүүнүн профессионалдык окутуу программаларын, окутуу технологиясы боюнча илимий-методикалык изилдөөлөрдү, илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатууну ишке ашыруу.

Кафедрада аткарылып жаткан илимий иштер:

1)Кыргыз Республикасында болочоктогу математик мугалимдерди  даярдоо системасынын өнүгүшү;

2)Жогорку окуу жайында жана орто мектептерде математиканы окутууну жакшыртуу.

Кафедрада иштеп жаткан илимий студенттик кружоктор:

1) Окутуунун заманбап технологиялары;

2) Стереометриялык маселелерди системалаштыруу.

Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз жогорку окуу жайларында, мектептерде, илимий мекемелерде, өндүрүштө, кичи жана чоң ишканаларда эмгектенишүүдө.